12 Aralık Genel Kurul05/12/2023

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
YAKAMOZ EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Değerli üyelerimiz,
Yakamoz Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’mizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Aralık 2023 Salı  günü saat 10:00’da aşağıda belirtilen;
Dernek merkezimiz olan Acıbadem Cad. Raufpaşa Hanı Sk. Çamlıca Konakları 17/A Üsküdar adresinde yapılacaktır. Birinci oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Aralık 2023 Salı  günü saat 10:00 da 2. Oturum ile toplantı gerçekleşecektir.
Tüm üyelerimiz Genel Kurul Toplantısı’na davetlidir.


AYŞEN YILMAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNDEM:
  1. Açılış yoklama,
  2. Saygı duruşu, İstiklal Marşı
  3. Divan teşekkülü
  4. Yönetim ve Denetim Kurulunun Faaliyet raporu sunumu ve ibrası
  5. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  6. Dilek ve temenniler, kapanış